FCS2020 The 3rd International Conference on Frontiers in Cyber Security Tianjin,P.R.China November 15-17,2020 December 17-19,2020

FCS Home       Call for Papers       Important Dates       Organization       Registration       Program       Keynote       Accommodation       Location and Venue       Special IssuesWelcome to FCS 2020 - Organization

Steering Committee

-Baocang Wang, Xidian University, China. Email: bcwang79@aliyun.com
-Chunhua Su, University of Aizu, Japan. Email: suchunhua@gmail.com
-Fagen Li, University of Electronic Science and Technology of China, China
-Guangquan Xu, Tianjin University, China. Email: losin@tju.edu.cn
-Kai Chen, Institute of Information Engineering, CAS, China. Email: chenkai@iie.ac.cn
-Kaitai Liang, Delft University of Technology, Netherlands. Email: Kaitai.Liang@tudelft.nl
-Mingwu Zhang, Hubei University of Technology, China. Email: mzhang@mail.hbut.edu.cn
-Robert H. Deng, Singapore Management University, Singapore. Email: robertdeng@smu.edu.sg
-Tsuyoshi Takagi, The University of Tokyo, Japan. Email: takagi@mist.i.u-tokyo.ac.jp
-Weizhi Meng, Technical University of Denmark, Denmark. Email: weme@dtu.dk
-Xiaojiang Du, Temple University, USA. Email: dxj2005@gmail.com


General Chairs

-Xiaohong Li, Tianjin University, China. Email: xiaohongli@tju.edu.cn
-Xiaojiang Du, Temple University, USA. Email: dxj2005@gmail.com
-Xiaosong Zhang, University of Electronic Science and Technology of China, China. Email: johnsonzxs@uestc.edu.cn


PC Chairs

-Guangquan Xu, Tianjin University, China. Email: losin@tju.edu.cn
-Kaitai Liang, Delft University of Technology, Netherlands. Email: Kaitai.Liang@tudelft.nl
-Chunhua Su, University of Aizu, Japan. Email: suchunhua@gmail.com


PC members

-Arun Kumar Sangaiah,VIT University
-Baocang Wang,Xidian University
-Bok-Min Goi,Universiti Tunku Abdul Rahman
-Budi Arief,University of Kent
-Chhagan Lal,University of Padova
-Chunhua Su,University of Aizu
-Debasis Giri,Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal, India
-Debiao He,Wuhan University
-Deqing Zou,Huazhong University of Science and Technology
-Ding Wang,Peking University
-Fagen Li,Univ. of Electronic Science and Technology of China
-Fangguo Zhang,Sun Yat-sen University
-Gautam Srivastava,Brandon University
-Guangquan Xu,Tianjin University
-Hao Wang,Norwegian University of Science and Technology
-Hequn Xian,Qingdao University
-Honggang Qi,University of Chinese Academy of Sciences
-Hongyu Yang,Civil Aviation University of China
-Huaqun Wang,Nanjing University of Posts and Telecommunications
-Jianxin Li,Beihang University
-Jiliang Li,University of Goettingen
-Jingqiang Lin,State Key Laboratory of Information Security, Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
-Joonsang Baek,University of Wollongong
-Junfeng Xu,China Information Security Evaluation Center
-Kai Chen,Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
-Kaitai Liang,Delft University of Technology
-Mande Xie,zhejiang gongshang univ
-Meng Shen,Beijing Institute of Technology
-Mingwu Zhang,Hubei University of Technology
-Muhammad Khurram Khan,King Saud University, Saudi Arabia
-Qianhong Wu,Beihang University
-Riccardo Spolaor,University of Oxford
-Shanchen Pang,China University of Petroleum
-Shaojing Fu,National University of Defense Technology, China
-Shaoying Liu,Hiroshima University
-Shui Yu,University of Technology, Sydney
-Shujun Li,University of Kent
-Si Chen,West Chester University
-Song Han,Zhejiang Gongshang University
-Stjepan Picek,Delft University of Technology
-Tao Li,Nankai University
-Tao Song,China University of Petroleum
-Wei Wang,Department of Information Security, Beijing Jiaotong University
-Weizhe Wang,Tianjin University
-Weizhi Meng,Department of Applied Mathematics and Computer Science, Technical Universtiy of Denmark
-Willy Susilo,University of Wollongong
-Wojciech Mazurczyk,Warsaw University of Technology, Faculty of Electronics and Information Technology, Institute of Computer Science
-Xiaochun Cheng,Middlesex University
-Xiaofei Xie,Nanyang Technological University
-Xiaoheng Deng,central south university
-Xiaoming Li,Tianjin University
-Zheli Liu,Nankai University
-Zhengjun Jing,Jiangsu University of Technology


Publicity Chairs

-Hao Peng, Zhejiang Normal University, China. Email: hpeng@zjnu.edu.cn
-Hongyu Yang, Civil Aviation University of China, China. Email: yhyxlx@hotmail.com
-Weizhi Meng, Technical University of Denmark, Denmark. Email: weme@dtu.dk
-Yong Ding, Pengcheng Lab, China. Email: stone_dingy@126.comOrganization Committee Chairs

-Tao Song, Tiangong University, China. Email: tsong@upc.edu.cn
-Tie Qiu, Tianjin University, China. Email: qiutie@tju.edu.cn
-Shanchen Pang, Tiangong University, China. Email: pangsc@upc.edu.cn
-Zheli Liu, Nankai University, China. Email: liuzheli@nankai.edu.cn


Organization Committee Member

-Ao Liu, Tianjin University
-Chenchen Sun, Tianjin University
-Jian Liu, Tianjin University
-Junjie Wang, Tianjin University
-Zhongwei Li, Nankai University
-Tao Luo, Tianjin University


津ICP备20002125号
 
津ICP备20002125号